Skorodowany i nieszczelny dach z blachy wymaga gruntownej renowacji i uszczelnienia. Naprawa dachu z blachy, przy zastosowaniu dyspersji asfaltowo-gumowej wraz z wkładkami zbrojącymi, eliminuje przecieki oraz zapobiega dalszej korozji. Całość dachu zabezpieczana jest farbą chroniącą przed promieniowaniem UV która wpływa na obniżenie temperatury pod stropem. Jest to jedna z metod pasywnego chłodzenia budynków. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania znacznie wydłuża się żywotność dachu a konieczna naprawa dachu przemysłowego staję się inwestycją obniżającą koszty związane z użytkowaniem klimatyzacji co w efekcie zmniejsza emisję dwutlenku węgla do atmosfery i przyczynia się do ochrony środowiska.

Taka naprawa dachu z blachy daje gwarancję szczelności na zdecydowanie dłuższy czas i pozwala na zaoszczędzenie kosztów związanych z wymianą poszycia na nowe bez utraty pierwotnej funkcjonalności co jest szczególnie ważne przy obiektach wielkogabarytowych wewnątrz których pracuje ciężki sprzęt taki jak suwnice, prasy, piece etc.

Naprawa dachu przemysłowego metodą dyspersji asfaltowo-gumowej posiada jeszcze jedną bardzo ważną zaletę – jest prowadzona w ciągłym toku produkcji bez zakłócania pracy zakładu. Takie działanie jest rozwiązaniem problemów dachów skorodowanych których dalsza postępująca degradacja może doprowadzić do perforacji blach a w efekcie do znacznie kosztowniejszej wymiany blachy nawet z koniecznością wstrzymania produkcji na czas prowadzonych prac.

Pamiętaj: Naprawa dachu to ratunek nie tylko dla budynku ale przede wszystkim tego co się w nim znajduje !

konserwacja papy pokrycia dachowe rodzaje dekarstwo konstrukcje dachowe zielone dachy renowacja papy dach z papy więźba dachowa