Działamy na terenie całej Polski!

Czym jest dyspersja asfaltowo-gumowa?

Dyspersja asfaltowo-gumowa jest nowoczesnym, emulsyjnym materiałem hydroizolacyjnym, przewyższającym swymi właściwościami użytkowymi i eksploatacyjnymi zarówno krajowe jak i zagraniczne materiały tego typu, łącząc zalety tradycyjnych materiałów bitumicznych z zaletami materiałów gumowych. Jest to nowy oryginalny materiał, przeznaczony do celów hydroizolacyjnych w budownictwie i przemyśle, produkowany w oparciu o patent Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach, wyczerpująco i skutecznie sprawdzany i udoskonalany w licznych próbach.

Określenie wyrobu

Dyspersja asfaltowo gumowa, jest to układ rozproszony ( emulsyjny ), składający się z asfaltów ponaftowych, kauczuku, wypełniaczy mineralnych, środków wulkanizujących ( sieciujących ) i wody, w którym woda stanowi fazę ciągłą, to znaczy zewnętrzną układu. Asfalt i kauczuk występują w rozdrobnieniu charakterystycznym dla układów rozproszonych ( emulsyjnych ), to jest w postaci cząstek o wymiarach ok. 0,1 – 0,5 mikronów. Trwałość układu zapewniają dodatki środków powierzchniowo czynnych.

Jakie zalety posiada dyspersja asfaltowo gumowa?

Dyspersja asfaltowo gumowa jest jednorodną, masą koloru brunatnego o konsystencji gęstopłynnej lub pastowatej i posiada właściwości tiksotropowe, to znaczy jego pozorna lepkość wydaje się większa niż rzeczywista ( zjawisko bitej śmietany ). Jest to jednak prawidłowa konsystencja robocza, umożliwiająca swobodne, łatwe rozprowadzanie na zimno po izolowanej powierzchni, nie wymagająca niemal żadnego wysiłku ( i bez potrzeby ogrzewania materiału). Pastowata konsystencja i tiksotropowe właściwości umożliwiają przy tym jednokrotne nanoszenie warstw izolacyjnych o grubości ok. 1 mm, nie spływających z powierzchni pochyłych lub pionowych. Dyspersja asfaltowo gumowa może być również nanoszona na wilgotne podłoża bez obawy utraty przyczepności, w wielu przypadkach uzyskuje się nawet przy wilgotnym podłożu lepszą przyczepność ( np. na betonie). Ponadto, w przeciwieństwie do znanych lepików na zimno, abizol, izoplast, nie zawiera żadnych rozpuszczalników organicznych, jest bezwonny, niepalny, nietoksyczny i całkowicie bezpieczny przy stosowaniu.

Podstawowa różnica między konserwacją, a renowacją dachu:

1.2. konstrukcja dachu
3. warstwa podkładu 0,5-1 kg/m2
4. wkładka zbrojąca
5.6.7. warstwa pokrywająca -3-4 kg/m2
8. posypka mineralna lub farba zabezpieczająca przed promieniowaniem UV

Ilość warstw dyspersji przy konserwacji

1-2 kg dyspersji m2

Bardzo ekonomiczna forma uszczelnienia, stosowana na dachach o niewielkim stopniu zniszczenia.

Ilość warstw dyspersji przy renowacji

2-4 kg dyspersji m2

Do zastosowania na dachach zniszczonych i narażonych na pękanie, wskutek naprężeń i wibracji.

Zalety

1. Elastyczność
2. Homogenia jednolita powierzchnia bez łączeń i spoin
3. Brak potrzeby usuwania starej powierzchni dachowej
4. Krótki okres realizacji zadania (10.000 m2 w 30 dni)
5. Możliwość ponownego zastosowania starych oblachowań
6. Gwarancja szczelności
7. Konkurencyjne ceny w porównaniu z standardowymi technologiami

Integro Dach System