Działamy na terenie całej Polski!

Renowacja dachu papowego masą żywiczną – Śląsk

Z uwagi na warunki atmosferyczne wykonanie renowacji papowego pokrycia dachowego przy użyciu masy żywicznej. Powierzchnia dachu 500m2. Czas wykonania – 3 dni robocze

Integro Dach System