Tagi

Renowacja dachu wraz z naświetlami – Złotów

Renowacja dachu z blachy trapezowej wraz z naświetlami dachowymi typu namiotowego przeprowadzona jesienią 2020. Dach o powierzchni 3.000m2.

Kompleksowa renowacja naświetli namiotowych – Lubelskie

Duże wyzwanie związane z wielkością naświetli, które stanowiły 5m wysokości i 110m długości. Ze względu na duży stopień degradacji, modernizacja objęła ich całościowe zakrycie i wykonanie nowej powłoki

Renowacja dachu z piany PUR – Śląskie

Kolejne z niecodziennych zleceń, które obejmowało wykonanie renowacji mocno zdegradowanego dachu pokrytego pianą PUR. Prace na powierzchni 4.500m2 wykonane kompleksowo wraz z podwójnym zabezpieczeniem nowopowstałej hydroizolacji farbą ochronną UV. Zlecenie ukończone w ciągu 14 dni roboczych

Renowacja dachu z blachy trapezowej – Łódzkie

Realizacja u długoletniego klienta. Wykonanie obejmowało renowację dachu z blachy trapezowej wraz z korytem zlewowym w trudno dostępnym, zacienionym miejscu. Obszar, który obejmowały prace to 2.500m2, a wykonanie prac odbyło się w ciągu 10 dni roboczych.

Doszczelnienie koryta zlewowego – Łódzkie

Szybka realizacja doszczelnienia koryta zlewowego odprowadzającego wodę opadową do istniejącej instalacji deszczowej. Przeprowadzona u stałego klienta. Wykonanie – 2 dni robocze

Kompleksowa renowacja dachu z blachy trapezowej – Wielkopolska

Największa realizacja ubiegłego sezonu. Wykonanie modernizacji dachów z blachy trapezowej wraz z naświetlami dachowymi przeprowadzona na powierzchni 14.000m2 w czasie 40 dni roboczych.